Simbolika

Naujenes pagasta ir trīs oficiāli apstiprināti simboli: ģerbonis, karogs un himna. Ar ģerboņa, karoga un himnas starpniecību tiek vēstīts par savu piederību konkrētai vietai, par tai raksturīgāko un būtiskāko.

Naujenes pagasta ģērbonis

Latvijas Valsts heraldikas komisijas 1997.gada 23. maija sēdē tika apstiprināta Naujenes pagasta ģerboņa zīmējums. Naujenes pagasta ģerbonis ir apstiprināts 2000.gada 6. maijā ar Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķe-Freibergas parakstu.

Naujenes pagasta ģerboņa autore ir māksliniece Ilze Lībiete. Naujenes pagasta ģerboņa apraksts: no kreisās šķelts ar mākoņu griezumu, zils un sudrabs: divas gaiļpiešu lapas (rets, ar likumu aizsargāts augs, kas aug dabas parka „Daugavas loki” teritorijā) viena uz otru.

Naujenes pagasta karogs

Tika izveidots arī Naujenes pagasta karogs – taisnstūra audums ar divām vienāda platuma vertikālajām joslām – no kreisās puses josla ir zilā krāsā, no labās puses – dzeltenā krāsā. Karoga vidū abās pusēs attēlots krāsains Naujenes pagasta ģerbonis. 1998. gada 18.novembrī karogs svinīgi tika iesvētīts Juzefovas baznīcā.

 

Naujenes pagasta himna  (Artūra Uškāna vārdi un mūzika)

Daugavas vārti Latviju sargā,

Lai neviena bērza lapa nebūtībā nenokrīt,

Te senleja gadsimtu svētību glabā,

Lai dižakmens spītība cilvēkā rit,

Un gaiļpieša lapa pēc rasas tik zaļa ,

Tik  stipra kā mūžība karogā-

Ik sirdī šī nelielā pasaules daļa-

Ik sajūtā, prātā, ik valodā!

 

Piedziedājums:

Kur lokus met Daugava,

Kur vējš priedēs- mūzika,

Kur meitene baltā seģenē

Lauku puķu vainagā

Te rītdiena un senatne,

Kas vienmēr skanēs vārdā –

Naujene!

Lauku puķu vainagā

Te rītdiena un senatne,

Kas mūžam skanēs vārdā-

Naujene!