Par zemo lidojumu uzsākšanu Latvijas gaisa telpā

Latvijas Republikas Aizsarzības ministrija informē, kā sākot ar š.g. 1. jūniju stājās spēkā jauno zemo lidojumu sistēma, kas nosaka militāro gaisa kuģu zemo lidojumu veikšanu Latvijā. Tie ir specifiski militāri taktiski lidojumi, kuri ir nepieciešami, lai militāro gaisa kuģu piloti varētu uzturēt kvalifikāciju un atbilstošas spējas Baltijas valstu gaisa telpās drošibas garantēšanai un aizsardzībai.

—–Zemo lidojumu procedūru ir apstiprinājusi valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”. Zemie lidojumi tiks veikti tikai darbadienās diennakts gaišajā laikā no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00, nepārsniedzot 3 stundu ilgumu, un tie nedrikstēs būt zemāki par 61 metri virs pārlidojamās virsmas. Ziemie lidojumu netiks veikti apdzīvotās vietās, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju, ka arī virs valsts nozīmes paaugstinātās bīstamības objiektiem, rūpnieciskā riska teritorijām un no 1. marta līdz 1. novembrim – virs dabas rezervātiem, nacionālajiem parkiem un dabas lieguma “Lubānu mitrājs”. Zemos lidojumus veiks atbilstoši drošibas prasībām, lidaparāta radītais troksnis būs īslaicīgs un nevarēs radīt iedzīvotājiem būtiskas neērtības.

Informāciju par zemo lidojumu plāniem, norises vietām un laiku karts Latvijas iedzīvotājs varēs apskatīt Nacionālo bruņoto spēku interneta vietnē www.mil.lv, vismaz mēnesi pirms to veikšanas.