Baltu vienības diena

Datums: 22.09.2020
Laiks: Visu dienu
Vieta: Lāču pamatskola, Muzeja iela 2, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils nov.
Atbildīgais: J.Ovčiņņikova