“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam- bērnu vasaras nodarbības.

Datums: 15.08.2019
Laiks: 15:00
Vieta: Naujenes TB Bērnu nodaļa
Atbildīgais: A. Soldatjonoka