“Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam- bērnu vasaras nodarbības

Datums: 20.08.2019
Laiks: 14:00
Vieta: Naujenes AP
Atbildīgais: Ņ.Prusakova