E-bibliotekārā video stunda “Bērnu žūrijas grāmatu lasījumi” Naujenes pamatskolas 1.-2.klases skolēniem

Datums: 13.01.2021
Laiks: 09:00
Vieta: Naujenes pamatskola, Skolas iela 8, Naujene, Naujenes pag., Daugavpils nov.
Atbildīgais: A.Soldatjonoka