IP Pūšamo instrumentu spēle audzēkņu dalība II Starptautiskajā online pūšamo un sitamo instrumentu izpildītāju, pūtēju ansambļu un orķestru konkursā “FANFARES OF LVIV”

Datums: 15.03.2021 - 25.04.2021
Laiks: Visu dienu
Vieta: Ukraina (attālināti, ZOOM platformā)
Atbildīgais: R.Margevičs