Literārā stunda “Ulda Ausekļa dzejas pasaulē” veltīta Ulda Ausekļa 80. gadu jubilejai. (2.a klase)

Datums: 29.10.2021
Laiks: 12:30
Vieta: Tiešsaiste NTB
Atbildīgais: S. Kardele A. Soldatjonoka