Meža ekspedīcija Lāču pamatskolas 6.klasei

Datums: 17.09.2021
Laiks: 09:30 - 16:00
Vieta: Kalupes mežs
Atbildīgais: A.Koroļkova