NMMS audzēkņu dalība VI atklātā bērnu daiļrades konkursā “Pie saules”

Datums: 24.01.2020
Laiks: 00:00
Vieta: Baltkrievija
Atbildīgais: R. Margevičsб skolotāji