NMMS audzēkņu dalība XXI Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā

Datums: 25.01.2020 - 26.01.2020
Laiks: 00:00
Vieta: Rīga
Atbildīgais: A. Ivanovs