Pamatskolu dalība Daugavpils novada izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā

Datums: 19.02.2020
Laiks: 10:00
Vieta: DNKC Vārpa
Atbildīgais: I.Locika Valodu skolotāji