Plaukta literārā izstāde “Rakstniecei Norai Ikstenai – 50 (1969)”

Datums: 15.10.2019
Laiks: 00:00
Vieta: Naujenes TB, Lociku filiāle, Vecstropu AP
Atbildīgais: J.Višņakova T.Gordina N.Aļehno