Poētiskais pasākums “Dzejas un mākslas krustpunktā”

Datums: 30.10.2019
Laiks: 15:00
Vieta: Daugavas ielā 34, Krauja
Atbildīgais: D. Čiževska