“Skaļās lasīšanas sacensības” I kārtas fināls

Datums: 19.02.2020
Laiks: 16:00
Vieta: Naujenes TB Bērnu nodaļa
Atbildīgais: A.Soldatjonoka I.Locika S. Kardele