Tiešsaistes literārā stunda “Ulda Ausekļa dzejas pasaulē” veltīta Ulda Ausekļa 80. gadu jubilejai . Lāču pamatskolas 2.a kl. skolēniem

Datums: 29.10.2021
Laiks: 12:30
Vieta: Naujenes TB Bērnu nodaļa
Atbildīgais: A. Soldatjonoka