Vecāku dienas

Datums: 04.03.2020 - 06.03.2020
Laiks: 08:00 - 15:00
Vieta: Naujenes pamatskola
Atbildīgais: Klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji