Pastāvēs, kas pārvērtīsies! Rainis

Raiņa jubilejas gadā.

Raiņa jubilejas gadā Lāču pamatskolas skolēni 2015. gada 22. maijā piedalījās ekskursijā „ Raiņa dzīves vietas”. Skolēniem bija iespēja apskatīt Raiņa bērnības un jaunības dzīves vietas Vasiļovā,  Jasmuižā, Tadenavā un Randenē. Ekskursijas laikā ievērojām apbrīnojami skaisto dabu, sakoptās Raiņa dzīves vietas- muzejus Tadenavā un Jasmuižā, uzstādītos piemiņas akmeņus Vasiļovā un Randenē.

—–Šajā mācību gadā no 07.09 – 11.09 skolā noritēja latviešu valodas nedēļa ”Rainim-150”, skolēni iepazinās ar Raiņa biogrāfiju un daiļradi,  5.-6. klašu skolēni piedalījās aktivitātē „Mūs vieno dziesma”, klausījās dziesmas ar Raiņa vārdiem un skatījās multfilmas . Viktorīnā” Ciemos pie Raiņa” piedalījas 5.-9. klašu skolēni. Noslēguma pasākumā „Mēs mīlam Raini” vēlreiz izstaigājām Raiņa dzīves taciņas. Rudenīgo noskaņu uzlaboja dziesmas ar Raiņa vārdiem. Visi pasākuma dalībnieki dziedāja kopā ar kora meitenēm dziesmu „ Saule, Pērkons, Daugava”.

Pavasarī plānojam apciemot Raiņa dzīves vietu –  māju Berkenelē.

 

Direktora vietniece audzināšanas jomā Z.Šumska