Pateicība Lāču pamatskolas audzēkņiem

Lāču pamatskolā mācās radoši, aktīvi, gudri bērni. Mēs, skolas pedagogi un administrācija, esam ļoti pateicīgi jums, mīļie audzēkņi, par nopietnu darbu un vienmēr esam gatavi jūs atbalstīt. Tieši tāpēc mūsu skolā ir laba tradīcija – katru maiju Lāču pamatskola apbalvo audzēkņus par nopelniem mācībās ar aizraujošu ekskursiju uz kādu skaistu un interesantu Latvijas stūrīti. Teicamnieki, jūs esiet mūsu lepnums! Jūs piedalāties olimpiādēs, konkursos, pētnieciskajos darbos un palīdzat skolai saglabāt reitingu starp Daugavpils novada skolām.

Lielākā Lāču pamatskolas audzēkņu daļa arī ir mūsu lepnums. Tie ir tautas deju kolektīva un kora dalībnieki. Tie ir audzēkņi, kuri dziedot un dejojot saglabā Latvijas tradīcijas un popularizē Lāču pamatskolas tēlu gan novadā, gan Latvijā. Mīļie dejotāji un dziedātāji, cik daudz laika, spēka un pacietības ir nepieciešams jums, lai iemācītos jaunas dejas un dziesmas, lai karstajā vasaras periodā piedalītos svētkos. Lai pateiktos jums – mūsu centīgajiem audzēkņiem – jau otro gadu skolas direktors, rudens brīvlaikā organizē dejotājiem un koristiem braucienu uz Jūrmalu uz Līvu akvaparku. Ar kādu nepacietību jūs gaidījāt šo aizraujošo braucienu! 24. oktobrī, jūs draudzīgā kompānijā devāties uz Jūrmalu, lai peldētos siltajā ūdenī, izbaudītu ūdens šļakatas un aizraujošus piedzīvojumus atrakcijās! Tā ir pateicība jums par nopietnu darbu.