Pateicības diena – 2016 Lāču pamatskolā

  

Pēdējā skolas diena – tā ir „Pateicības” diena, kad visam skolas kolektīvam un katram individuāli sakām pateicības vārdus par paveiktajiem labajiem darbiem. Pateicības vārdus visai skolas saimei teica skolas direktors A.Meškovskis un direktora vietniece G.Gedroviča-Juraga. Skolēni un skolotāji saņēma pateicības par sasniegumiem mācību darbā, vēlreiz tika sumināti olimpiāžu un konkursu godalgoto vietu ieguvēji, pateicoties kuriem skola olimpiāžu kopvērtējumā ieguva 3. vietu starp novada pamatskolām. Pateicoties draudzīgajiem, darbīgajiem interešu izglītības pulciņu kolektīviem šajā mācību gadā interešu izglītībā ieguvām 2. vietu starp novada pamatskolām.

—– Jau piecus gadus skolā darbojas tautas deju kolektīvs (vad. I.Meškovska), katru gadu tautas deju skatēs iegūstam 1.vietas, šogad dejojām Vasarsvētku sadancī Vabolē, tautas deju festivālā Ludzā un Naujenes pagasta svētkos, pateicamies skolotājai un 3.-5.klašu skolēniem par raito deju soli. Par skanīgajām dziesmām skolas pasākumos un iegūto 2.vietu popgrupu konkursā sakām lielu paldies skolas dziedātājiem un mūzikas skolotājai J.Pecevičai. Radošie skolēni, kuriem interesē vizuālā māksla, apmeklē vizuālās mākslas pulciņu (vad. A.Koroļkova), piedalās dažādos konkursos, šogad konkursā ”Lidice” 5 mūsu skolas darbi bija nosūtīti uz Rīgu, starp laureātiem bija 9. klases skolniece V. Višņevska, pateicamies talantīgajiem skolēniem un skolotājai par godalgotajām vietām vizuālās mākslas konkursos.

Pasākumā skanēja dziesmas un apsveikumi. Atvadījāmies līdz jaunā mācību gada sākumam, lai saulainas, radošas, aktīvas vasaras brīvdienas. Visam skolas kolektīvam paldies par darbu, sadarbību, atbalstu!