Pateicības diena Lāču pamatskolā

Pēdējā skolas dienā skolēni nāca ar ziediem un kā vienmēr ar labu garastāvokli. Lāču pamatskolā ir tradīcija Pateicības dienā apbalvot labākos skolēnus un pedagogus. Pasākumā direktors  uzrunāja bērnus, bet Daugavpils novada domes deputāte Oļesja Ņikitina apsveica un apbalvoja skolēnus, kuri šogad uzvarēja Daugavpils novada olimpiādēs un konkursos. Oļesja Ņikitina pateicās arī pedagogiem, kuri sagatavoja audzēkņus olimpiādēm un konkursiem. Pateicoties nopietnam darbam Lāču pamatskola Daugavpils novada pamatskolu grupā ieguva 3. vietu 2017./2018. mācību gada mācību olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā.

Mācību gada noslēgumā Pateicības no skolas direktora saņēma skolēni, kuri teicami mācījās gada garumā, aktīvi piedalījās konkursos, skatēs un sporta sacensībās. Direktors ne tikai pasniedza teicamniekiem Pateicības, bet arī uzdāvināja mūsu labākajiem izzinošu ekskursiju uz Rēzekni. Neatstāja bez uzmanības pedagogus, kuri ieguldīja darbu skolēnu radošuma veicināšanai un sekmīgi sagatavoja bērnus konkursiem un olimpiādēm.

Pateicības diena Lāču pamatskolā – vienmēr ir svētki: jautri, aktīvi un interesanti. Pēc apbalvošanas visi klātesošie noskatījās koncertu, kurā gan koris, gan ansamblis, gan deju kolektīvs, gan teātra pulciņš demonstrēja savas prasmes. Pēc svinīgas daļas katrā klasē tika uzklāts salds galds un bērni jautri pavadīja pēdējo mācību dienu kopā.  Lai vasaras brīvdienās katru no bērniem un pedagogiem sagaida kāds mīļš pārsteigums, brīnišķīgs piedzīvojums. Lai katram pietiek laika piepildīt sevi ar sauli un laimi!

Direktora vietniece audzināšanas jomā Jeļena Ovčiņņikova