Pateicības diena Naujenes pamatskolā

Katrā no mums dzīvo Sprīdītis mazs,
Iznācis no senas pasakas
Katram gribas lielu laimi gūt,
Gribas drošam, lielam, gudram, stipram būt.

Atkal noziedējuši ceriņi, zied pīpenes, un saules stari spēlē paslēpes skolas bērzu galotnēs, bet vējš šūpo putnu dziesmas, kuras mums dzied putni, kas dzīvo mūsu skolēnu izgatavotajos būrīšos. Pagājis kārtējais mācību gads un arī Naujenes pamatskolā maija pēdējā dienā valdīja neparasta rosība, jo klāt skolas ražas laiks, klāt pēdējā skolas diena, kad skolēni un skolotāji redz sava darba augļus.
Mūsu skolā jau vairākus gadus pēdējā mācību diena ir Pateicības diena, kad  skolēniem, skolotājiem, vecākiem un skolas darbiniekiem sakām paldies par labi padarītiem darbiem.

Mācību gads ir beidzies, un mēs visi ar gandarījumu atskatāmies uz padarīto. Visu šo laiku ir centīgi strādāts, daudz pārdzīvots un smiets. Katra jauna tikšanās ar klases un skolas biedriem un  skolotājiem sniedza jaunas zināšanas un prasmes, kas atvieglos ceļu uz mērķi – kļūt par zinošiem un varošiem speciālistiem tajā jomā, ko katrs sev, absolvējot skolu, izvēlēsies.

Jebkuras mācību iestādes prieks un lepnums ir zinoši, motivēti, mērķtiecīgi un apzinīgi skolēni. Mūsu skolā tādu ir ļoti daudz, bet gada noslēguma pasākumā tika sumināti vislabākie no viņiem.  Pateicības saņēma skolēni, kuri mērķtiecīgi mācās un prot savas zināšanas un prasmes, kombinēt ar prasmi strādāt ar modernajām tehnoloģijām un gūt lieliskus panākumus, piedaloties dažāda mēroga olimpiādēs, konkursos, skatēs un sporta  sacensībās.  

Šajā dienā paldies teicām arī skolotājiem, kas saspringtajā ikdienas darbā bija gudrs atbalsts un labs palīgs mūsu skolēniem, lai sasniegtu visaugstākās virsotnes dažādās jomās.

Pateicības dienā vislielāko paldies teicām mūsu skolēniem, kas ir ne vien Naujenes pamatskolas, bet arī mūsu novada lepnums. Naujenes pamatskola šogad var lepoties ar sešām godalgotām vietām novada mērogā, kuras ieguva 6. klases skolēni Inna IVANOVA  un Ņikita ŠIŠKINS  (1. vieta matemātikas olimpiādē), 9. klases skolnieks Maksims ROMANOVS (2. vieta vēstures olimpiādē), 8. klases skolnieks Mārtiņš VAIKULS (2. vieta informātikas un 2. vieta angļu valodas olimpiādē) un 5. klases skolniece Ksenija PANOVSKA (Atzinība vizuālās mākslas olimpiādē).

Pateicības dienas laikā tika godināti arī skolēni, kas ar aktīvu darbību ārpus mācībām brīvajā laikā ir sasnieguši augstus rezultātus sportā, mūzikā un vizuālajā mākslā. Krāšņi vasaras ziedi, Pateicības raksts un mīļi apsveikuma vārdi pildīja skolas zāli neskaitāmas reizes, jo kāds tika sveikts par lieliskām sekmēm, panākumiem olimpiādēs un konkursos, cits par uzvarām sporta sacensībās, vēl kāds par aktivitāti, atsaucību, nebaidīšanos teikt savu viedokli. “Paldies”. Tie ir 7 burti. Mazs vārds. Bet dod tik daudz, to atzina arī klātesošie pateicības saņemot.

Esam priecīgi par gala rezultātu, jo kopvērtējumā starp Daugavpils pamatskolām mūsu skola ieguva 2. vietu mācību olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā un 3. vietu interešu izglītības darbā pamatskolu grupā. Tas ir ļoti labs rezultāts, kas parāda, ka Naujenes pamatskola ir tā vieta, kur radoši var izpausties  skolēni un  skolotāji. Skolēni panākumus var gūt gan mācībās, gan interešu izglītībā un ārpusstundu darbā, ja viņiem blakus ir zinošs un profesionāls skolotājs, kurš spēj motivēt mācīties.

Vissiltākos pateicības vārdus šajā dienā veltījām mūsu skolēnu vecākiem. Viņi vienmēr sniedz palīdzību, nežēlojot savu laiku, dod padomus, atbalsta un neskopojas ar labiem vārdiem un aktīvi iesaistās skolas dzīvē.

Visaugstākā Naujenes pamatskolas nominācija ir „Gada skolēns”, šai nominācijai tiek izvirzīts skolēns, kuram ir augstas sekmes mācībās, panākumi konkursos vai olimpiādēs, kurš ir talantīgs, aktīvs dažādās sabiedriskajās aktivitātēs,  ir skolas vides veidotājs, jo daru visu, lai skolā pulsētu dzīvība, bērni apvienotu mācības ar kultūras aktivitātēm un ir vienkārši labs cilvēks. Par Naujenes pamatskolas „Gada skolēnu” 2018./2019.m.g. tika atzīta 7. klases skolniece Santa BULE, kura turpināja aizsākto tradīciju – ābeles iestādīšana pie skolas. Nu jau sešas skaistules sveicinās mūs katru rītu ar saviem trauslajiem zariem, atgādinot, ka, ja kaut ko vēlies, vajag darīt. Ābelīti šīs skaistās tradīcijas turpināšanai uzdāvināja 13. Saeimas deputāte, Zemnieku saimniecības „Ziediņi” īpašniece Janīna KURSĪTE.

Šajā dienā tika nosaukta labākā pamatskolas klase. Tituls “Labākā klase 2018./2019.m.g” otru gadu pēc kārtas piešķirts skolotājas Zinaīdas PAULIŅAS klasei – mūsu absolventiem.

2018./2019. mācību gads bija tāds, kādu mēs to esam gribējuši, iecerējuši, veidojuši, meklējot atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem, spodrinājuši savu mācīšanās un mācīšanas  meistarību un kaldinājuši uzvaras, pieņemot jaunus izaicinājumus, izdarot vērojumus un secinājumus. Skola bija tā vieta, kur katrs varēja mēģināt sevi dažādās jomās, lai vēlāk skaidri zinātu, kas ir tas, kas izdodas vislabāk. Šis mācību gads bija piesātināts arī ar daudziem ikdienišķiem un neikdienišķiem darbiem, interesantiem izglītojošiem pasākumiem, bija jauni uzdevumi, dažādi notikumi. Aktīvi piedalījāmies programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanā. Tā ļāva realizēt daudz interesantu lietu mācību procesa ietvaros, lai katrs skolēns klātienē iepazītu un rastu izpratni par teātri, baletu, vizuālo mākslu, dabu, zinātni. Savukārt  iesaistīšanās projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” deva iespēju izzināt dažādas profesijas, gūt informāciju par tālākās izglītības iespējām pēc pamatskolas.  

Rezumējot gada darbu un atbildot uz jautājumu, kas ir mūsu panākumu atslēga? – tad jāsaka, ka tie esam mēs paši, ar savu attieksmi, iniciatīvu, prasmi mācīties, spēju uzņemties atbildību un sadarboties. Padarīts daudz un tāpēc mēs patiesi lepojamies ar saviem skolēniem, mēs priecājamies par sasniegumiem.

Paldies jums, cienījamie skolēni, paldies jums cienījamie vecāki, paldies jums mani skolotāji un darbinieki, ka mēs godam esam izturējuši šo mācību gadu, neskatoties uz jaunajām pārmaiņām izglītībā, uz daudz nezināmā, kas vēl mūs sagaida priekšā.

Aiz muguras paliek garais mācību gads, bet priekšā visa vasara – sapņi, brīvība, atpūta. Lai SAVĒJIEM  – visiem Naujenes pamatskolas skolēniem un viņu vecākiem, visiem mūsu skolotājiem un skolas darbiniekiem – izdodas pilnvērtīgi atpūsties saulainā un rosīgā vasarā, uzkrāt spēkus un ar gaišām domām sagatavoties nākamajam darba cēlienam, lai ar pacietību un izturību, sapratni un mīlestību atkal palīdzētu bērniem kāpt grūtajā, taču skaistajā zinību kalnā.

Lai silts, vasarīgs un sirsnīgs sveiciens. Paldies par darbu! Uz tikšanos 1. septembrī!

Ar skolēnu sasniegumiem ir iespējams iepazīties pielikumā „Sasniegumi”.

SASNIEGUMI

FOTOGALERIJA