PAZIŅOJUMS

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 9.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Naujenes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par 1 (viena) bērza pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18. novembra iela 388, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. ciršanu (skat. foto attēlu). Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 09.05.2016 līdz 30.05.2016.

—–Lūgums Vecstropu ciema iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par bērza nozāģēšanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski, vai ierodoties personīgi Naujenes pagasta pārvaldē Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pag., Daugavpils nov., pie zemes ierīcības inženiera. Neskaidrības gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni 65476843 (kontaktpersona R.Užulis).

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.