Pēc pieredzes uz Jūrmalas Alternatīvo skolu

No 17. – 19. augustam Jūrmalas Alternatīvajā skolā norisinājās sākumskolas skolotāju kursi “Mācīšanās prasmju pamatu veidošana sākumskolā”. Tos apmeklēja arī Naujenes pamatskolas sākumskolas skolotāja Alita KOKINA. Pirmajā kursu dienā skolotājus uzrunāja Jūrmalas Alternatīvās skolas (JAS) direktors Egils Blūms, kurš iepazīstināja ar skolas vēsturi, tās dibināšanas norisi un skaidroja vārda „alternatīvs” nozīmi skolā. Tika stāstīts kā Jūrmalas Alternatīvajā skolā tiek svinēta Tēvu diena, Māmiņdiena, organizētas Ziemassvētkus izrādes un citi pasākumi. —–Tika doti padomi, kā integrēt gatavošanos pasākumiem mācību stundās, lai nekavētu mācību saturu. Ar attēliem, prezentāciju un video no skolas dzīves virsskolotāja Liene JANKOVSKA rādīja un skaidroja JAS sākumskolas ikdienas bērnu aktivitātes, kā sastāšanās, roku mazgāšana, gatavošanās stundu darbam, rīta aplis, mācību darbs u.c. Tādējādi bija iespēja uzzināt par skolas procedūrām, kuras bērnos veicina patstāvīgu mācīšanos un pašorganizāciju. Pirmās dienas pēcpusdienā L. JANKOVSKA pastāstīja par Jūrmalas Alternatīvās skolas projektiem. Guvām nelielu teorētisku ieskatu projektu veidošanā, bet vairāk tika iepazīstinātas ar skolā jau notiekošajiem projektiem. Bijām priecīgas par dažādiem izdales materiāliem, ko uzreiz varēs izmantot darbā, kā arī idejām, kā mācību saturu padarīt aizraujošāku ar projektu metodi. Pēc tam skolotājas Martas LOGINAS vadībā notika nodarbība, kuras laikā pārrunājām matemātikas metodiku un aplūkojām skolotājas labās prakses piemērus 4.klasē. Darbs stundās tiek vērsts uz to, lai iegūtās prasmes un zināšanas rosinātu patstāvīgu un radošu domāšanu, kā arī ļautu apvienot matemātikas teoriju ar praksi. Pirmās dienas izskaņā psiholoģe Solvita VASERBERGA pastāstīja un izspēlēja ar skolotājām spēles, kas palīdz klasē novērot, iepazīt savus skolēnus, kā arī stiprināt klases attiecības. Otrajā dienā skolotājas sagaidīja Jūrmalas Alternatīvās skolas pirmskolas vadītāja Kristīne KOROĻKOVA un bērnudārza audzinātāja Dace VĪTOLA. Tika  apskatīts teorētiskais aspekts, gan rādītas spēles, ko izmantot stundās rakstītprasmes un lasītprasmes uzlabošanai. Turpinājumā bija radoša un interesanta lekcija par mācību organizēšanu dabā Jūrmalas Alternatīvās skolā – gan reāli piemēri no dzīves, gan teorētisks skaidrojums. Nedaudz vēlāk, sekoja virsskolotājas Ingas TRABO stāstījums par Jūrmalas Alternatīvās skolas rīta apļiem, it īpaši ētikas tēmām un lasīšanu. Skolotājas bija pateicīgas par idejām, kā organizēt rīta apļus un kā integrēt ētiku audzināšanas stundās, kā dažādi veicināt skolēnu interesi par lasīšanu, to pārbaudīt un aktivizēt. I.Trabo iepazīstināja arī ar Portfolio sistēmu skolā. JAS sākumskolas skolēni portfolio novērtē savus sasniegumus, prezentē to vecākiem un skolotājiem, paši plāno uzlabojumus mācību darbā, kas veicina skolēnu personīgās atbildības sajūtu un mācību darba, tajā skaitā mājas darbu pildīšanas sistemātiskumu un kvalitāti.  Pēc vakariņām sekoja neoficiālā daļa, kurā skolotājas mācījās  spēlēt Afrikāņu džambu Arta Gulbja vadībā. Ar ritmiskām vibrācijām un pozitīvām emocijām beidzās otrā kursu diena. Trešās dienas rītā, kursu noslēgumā, Jūrmalas Alternatīvā skolas mācībspēki dalījās ar dažādību mācību formu izvēlē. Tika demonstrētas gandrīz 40 praktiskas spēles, ko izmantot matemātikas, dabaszinību un latviešu valodas stundās, turklāt spēles, ko skolotājs var izveidot pats. Kursu dalībnieces izrādīja sajūsmu par iespēju fotografēt un kopēt paraugus, saņemt materiālus. Tāpat skolotājas tika aicinātas nebaidīties un uzdrošināties izmantot savā darbā jaunākās tehnoloģijas, piemēram, interaktīvo tāfeli vai planšetdatoru. Kursu noslēgumā skolotājām tika stāstīts par sadarbību Jūrmalas Alternatīvajā skolā starp bērniem, skolotājiem un vecākiem. Īpašu interesi izraisīja praktiskā sadarbība kolēģu starpā un dažādās sadarbības formas skolā. Trīs interesantas un piesātinātas dienas bija pagājušas, un skolotājas saņēma godam nopelnītās apliecības. Šajos kursos saņēmu daudz jaunu ideju savai profesionālās meistarības pilnveidošanai, kas nākotnē palīdzēs mainīt savu darba stilu un metodes un saprast kā dažādot bērnu ikdienas dzīvi. Ik pa laikam arī skolotājam ir nepieciešams pozitīvs lādiņš, lai turpinātu iedvesmot un izglītot bērnus.