Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos

ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 11DP/1.2.2.1.5/09/ IPIA/VIAA/009) ietvaros notika iestādes pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana un tās rezultātā viņiem tika piešķirtas sekojošas profesionālās pakāpes:

N.p.k. Pedagoga vārds, uzvārds Pakāpe Derīguma termiņš
 1. Tatjana Rušiniece 3 2018.gada 31.augusts
 2. Dace Mukāne 2 2019.gada 31.augusts
 3. Tatjana Zviceviča 3 2018.gada 31.augusts
 4. Ņina Ļipina 3 2018.gada 31.augusts
 5. Elvīra Švilpa 3 2018.gada 31.augusts
 6. Jeļena Cirša 3 2018.gada 31.augusts
 7. Nataļja Ivanova 2 2019.gada 31.augusts
 8. Alla Bondare 2 2019.gada 31.augusts
 9. Anna Jegorova 3 2018.gada 31.augusts
 10. Jūlija Ņikitina 3 2018.gada 31.augusts
 11. Vita Naklonova 4 2017.gada 31.augusts
 12. Anna Vaidere 4 2017.gada 31.augusts
 13. Oksana Tjušina 3 2018.gada 31.augusts

Novērtēšanas gaitā iestādes pedagogi parādīja augstu profesionalitātes līmeni darbā ar bērniem, demonstrējot to gan atklātajās nodarbībās, gan sava darba analīzē, gan izveidojot portfolio par paveikto pēdējos gados. Īpaši interesanti ir pašizveidotie uzdevumi dažādiem vecumiem un priekšmetiem, kas glabājas metodiskajā kabinetā.