Pēdējais zvans Lāču pamatskolā

17. maijs, ir skaista, saulaina diena. Lāču pamatskolas pašpārvaldes locekļi Andrejs Jermaks un Diāna Siņeviča jau uzrakstīja savu pēdējo pārbaudes darbu šajā mācību gadā un steidzās uz lielo skatuvi Naujenes kultūras centrā, lai atvadītos no saviem skolasbiedriem un draugiem – devītklasniekiem.

Jau drīz, 9. klašu izglītojamajiem sāksies eksāmenu laiks, pavisam drīz arī izlaidums, bet 17. maijā Lāču pamatskolas četrpadsmit devītklasniekiem tika ieskandināts pēdējais zvans. Īpašu šo dienu mūsu topošajiem absolventiem centās padarīt ne tikai skolas direktors, kurš novēlēja devītklasniekiem veiksmi eksāmenos, bet arī 8. klases izglītojamie un skolotāja Nadežda Ponleitnere,  skaisti un pavasarīgi maigi izpušķojot zāli. Klases audzinātāja Anna Kondrašenkova, 1. klases audzēkņi, sagatavoja jautru un radošu dāvanu, skolas koris viņus sveica ar dziesmu „Lidojums ar gaisa balonu”, kā arī vecāki izteica labus vēlējumus. Devītklasniekus sveica arī Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne.

Ināra Miglāne novēlēja viņiem veiksmi eksāmenos un Daugavpils novada domes vārdā uzdāvināja katram topošajam absolventam dāvanu piemiņai.

Liels paldies mūsu pagasta pārvaldes vadītājai par dāvanu skolai –  ābeles stādu, kurš paplašinās šogad iestādīto dārzu un izrotās skolas pagalmu!

Ināra Miglāne, Daugavpils novada domes vārdā, pasniedza mūsu skolai Pateicības rakstu par iegūto 2. vietu interešu izglītības darbā pamatskolu grupā.

Šogad Pēdējā zvana pasākumā tika godināti arī skolas paši labākie izglītojamie.

Ar Daugavpils novada domes Pateicību un naudas balvu tika apbalvoti izglītojamie, kuri nopelnīja augstākos sasniegumus šajā mācību gadā:

Alīna Ļeonova – 5. klases izglītojamā – par 1. vietu pētniecisko darbu konferencē; Alisija Ovčiņņikova – 5. kl. izglītojamā – par iegūto 1. vietu vizuālās mākslas olimpiādē, 1. vietu pētniecisko darbu konferencē un sasniegumiem matemātikas olimpiādē;

Alīna Grustāne – 3. klases izglītojamā –  par 1. vietu “Pašsacerēto radošo darbu “Mēs – paši par sevi”” konkursā.

Marija Zaiceva  – 2. klases izglītojamā – atzinība  Radošajās darbnīcās “Tev ir ideja? Tad parādi citiem.”

Tāpat pateicības saņēma 9. klases izglītojamās:   

Sofija Lapiņa –– par sasniegumiem vizuālās mākslas olimpiādē;

Emīlijai Maulinai – par sasniegumiem vēstures olimpiādē;

Pateicības saņēma arī pedagogi, kuri ieguldīja daudz darba, lai attīstītu savus audzēkņus un sagatavotu viņus olimpiādēm un konferencei: Natāļja Laitāne, Gaļina Vagele, Anna Koroļkova un Gaļina Naumuškina.

Sirsnīga pateicība Daugavpils novada domei un Inārai Miglānei par dāvanām un  laba vēlējumiem.

Svinīgā pasākuma noslēgumā devītklasniekiem tika ieskandināts pēdējais zvans. Gods ieskandināt pēdējo zvanu tika dots pirmklasniecei Valerijai Razumejevai un devītklasniecei Mariannai Leperei. Pēc sirsnīgā dialoga, fona mūzikas pavadījumā, meitenes pavadīja uztrauktus un priecīgus devītklasniekus uz pēdējo mācību stundu Lāču pamatskolā.

FOTOGALERIJA