Pēdējais zvans Lāču pamatskolā

Skola – tas nav nams.

Skola – gaišais debess jums.

Šodien mums,

Rītdien Jums,

Un pēc gadiem

Visiem, visiem mums.

 /Līvija Liepdruviete/

 

Maija beigas … Katram skolēnam liek izjust īpašu nemieru, vieniem šis mēnesis vēsta par vasaras un skolēnu brīvlaiku, bet citiem – par satraukumu, eksāmeniem un vēl lielāku satraukumu, kad tiks saņemti eksāmenu rezultāti. 18. maijā divpadsmit Lāču pamatskolas devītklasniekiem noskanēja Pēdējais zvans.  Pēdējais zvans ir  diena, kuru īpašu mūsu skolas absolventiem centās padarīt ne tikai jaunāko klašu skolēni, kuri īpaši sagaidīja mūsu devītklasniekus, bet arī skolas koris ar skanīgām dziesmām. Skolas direktors Andris Meškovskis savā uzrunā vēlēja veiksmi eksāmenos. Topošos absolventus uzmundrināja astotie un pirmklasnieki, klases audzinātāja Nadežda Ponleitnere un pirmā skolotāja Gaļina Vagele. Laba vēlējumus teica arī vecāki, kuru acīs mirdzēja pa kādai asaru pērlei, no lepnuma par savu bērnu, kurš nu jau ir tikai soļa attālumā no lielās dzīves sliekšņa.

Tas ir īpašs un tomēr arī skumjš brīdis, jo ikkatrs devītklasnieks zina, ka vairs nekad nesēdēs Lāču pamatskolas klašu solos kā pamatskolēns, jo drīz katram būs jāizvēlas savs ceļš, bez klasesbiedriem, ar kuriem plecu pie pleca aizritēja 9 skolas gadi.

Pēdējais zvans, lai arī skumjš, bet arī liela prieka un pateicības brīdis. Devītklasnieki Pēdējā zvana pasākumā saka paldies saviem skolotājiem par darbu, ko tie ir ieguldījuši viņu izaugsmē, par pacietību un atbalstu visu šo gadu garumā.

Tā nu pēdējais skolas zvans ir izskanējis un devītajiem priekšā atbildīgs darbs –  veiksmīga eksāmenu nokārtošana. Lai viņiem veicas un lai izturība un spēks gan eksāmenu vadītājiem, gan labotājiem! Bet jauniešu vecākiem novēlam izturību, dzīves gudrību un lai nepietrūkst mīlestības, ko dāvāt bērniem šajā grūtajā laikā!

Pateicāmies pasākuma vadītājiem Andrejam Jermakam un Diānai Siņevičai, Daniilam Namestnikovam.

Fotogalerija

 

Lāču pamatskolas skolotāja Skaidrīte Kardele