Pēdējais zvans Naujenes pamatskolā ieskandina eksāmenu laiku

… dzeļ mani laiks, kas steidzas tik ātri,
Tuvojas beigām skolas laiks mans
Drīz būs zvans.
Bet līdz zvanam,
Līdz pēdējam zvanam
Es lieku vēl skanēt
Sirds nemieram manam.
 

Ir atkal maijs – skaistākais pavasara mēnesis, kad pie zilā padebeša mirdz siltais saules stars un tur, augšā, spilgti zaļo koku galotnēs vītero putni, kad ceriņziedu smarža ikvienu saldi reibina un ķiršzari atplaukst koši baltā, neviltotā smaidā. Siltā saule šogad tā vien aicina ārā, bet 9. klases skolēniem tas ir satraucošākais laiks, jo līdz izlaidumam vēl būs jāparāda visas skolā gūtās zināšanas un jākārto četri nopietni eksāmeni.

18.maijā Naujenes pamatskolā devītās klases skolēniem skanēja pēdējais skolas zvans. Zvans, kas vairs nekad nesauks viņus uz stundu mūsu skolā. Tas ir īpašs un tomēr arī skumjš brīdis, jo ikkatrs abiturients zina, ka vairs nekad nesēdēs Naujenes pamatskolas klašu solos kā pamatskolēns, ka ikdienā nebūs kopā ar ierastajiem klasesbiedriem, jo pēc vasaras brīvlaika katrs jau būs atradis savu tālāko dzīves ceļu.

Nākamos skolas absolventus zālē ieveda 1.klases skolēni, kā arī klases audzinātāja Anna  ŠŅUCINA un 1.klases audzinātāja Sarmīte ŠTRAUHA. Dienas gaviļniekus ar aplausiem un mūzikas sveicieniem sagaidīja skolasbiedri, viesi, skolotāji un vecāki.

Pasākuma ieskaņā klātesošos sveica skolas direktors Pāvels BROVKINS, kurš novēlēja skolēniem veiksmi un arī spītu, kas dotu spēku izturēt eksāmenus un pierādīt sev un citiem, ka viņi var būt vēl labāki, vēl gudrāki.

Šajā svētku dienā nākamos absolventus sveica Daugavpils novada domes izpilddirektores pirmā vietniece Ināra NATAROVA. Viņa pasākumā 7.klases skolniekam Mārtiņam VAIKULAM  pasniedza Daugavpils novada Atzinības rakstu un naudas balvu par 1.vietu novada informātikas olimpiādē un 3. vietu angļu valodas olimpiādē. Pateicības tika pasniegtas arī skolotājiem, kuri palīdzēja skolniekam gatavoties olimpiādēm: informātikas skolotājai Ligitai KURSIŠAI un angļu valodas skolotājam Valdim ŠALAJEVAM.

Atgriezties bērnībā 9. klases skolēniem palīdzēja arī pirmklasnieku sveiciens, kas bija kā paldies par devītklasnieku sniegto atbalstu un iedrošinājumu viņu pirmajā skolas dienā 1. septembrī. Savukārt 8. klases skolēni ne tikai sveica savus skolasbiedrus un uzdāvināja viņiem svētku pīrāgu, bet arī atklāja špikeru slēpšanas noslēpumus.

Kopā pavadītos laiku atcerējās un vēlēja sekmīgi nokārtot eksāmenus 9.kl.audzinātāja Anna ŠŅUCINA. Uz pasākumu bija ieradušies arī vecāki, kuru acīs mirdzēja pa kādai asaru pērlei, arī lepnums par savu bērnu, kurš nu jau ir tikai soļa attālumā no lielās dzīves sliekšņa. Šajā mazliet skumīgajā dienā nākamos absolventus sveica „Ķipariņu” un „Spurgaliņu” apvienotais vokālais ansamblis un 2.-6.kl. koris.

Visi 9.klases skolēni veltīja sirsnīgus pateicības vārdus un dziesmu skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, vecākiem un saviem skolas biedriem. Noslēgumā, skolas zvanam zvanot, mazie 1. klases skolēni pavadīja gaviļniekus uz pēdējo audzināšanas stundu šajā mācību gadā.

Pēc svinīgā pasākuma gaisā tika palaisti gaisa baloni, kopā ar tiem aizlidoja arī nākamo absolventu krāsainie sapņi, kuriem noteikti lemts piepildīties. Palaižot debesīs sapņu un cerību balonus, novēlam devītajiem veiksmi eksāmenos, vēlmi izvirzīt jaunus mērķus, sasniegt jau izvirzītos. Lai viņiem veicas, lai izturība un spēks viņu vecākiem! Lai katram līdzās – savs sargeņģelis, savs sapņu pārdevējs un… labs ceļavējš!

Fotogalerija