Pie Naujenes pamatskolas pirmklasniekiem ciemojās “Mūsu mazā bibliotēka”

Kas bija pirmais: vista vai ola? Šis jautājums jau ilgi nomoka daudzus cilvēkus. 7. novembrī atbildi uz šo jautājumu mēģināja atrast Naujenes pamatskolas 1. klases skolēni kopā ar Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāri Aigu SOLDATJONOKU, kura viesojās skolā projekta “Mūsu mazā bibliotēka” ietvaros.

Bibliotekāre Aiga mūs iepazīstināja ar Pšemisava Vehteroviča bilžu grāmatu “Vista vai ola?” Pirms tās lasīšanas bibliotekāre un bērni arī mēģināja noskaidrot, kas tad bija pirmais: vista vai ola? Bērni viedokļi bija sadalījās, kādam pat likās, ka ola nokrita no debesīm.

A.Soldatjonoka mazajiem pirmklasniekiem pastāstīja par Poliju, atrada to kartē, noskaidroja, kura valsts lielāka – Latvija vai Polija, cik iedzīvotāju dzīvo Latvijā, cik Polijā. Bērni uzzināja daudz interesanta par olām: kādas mēdz būt olas dažādiem putniem, ka olas dēj arī rāpuļi un zīdītāji, kā izskatās pīļknābis un ehidna.

Nodarbības turpinājuma bibliotekāre Aiga 1. klases skolēniem lasīja P. Vehteroviča bilžu grāmatu “Vista vai ola?”  Bērni uzzināja, ka grāmatas galvenais varonis, mazais cālēns, meklējot atbildi uz šo jautājumu, vēršas pie visiem fermas iemītniekiem, pat saimnieka, tomēr katram no sastaptajiem ir cits viedoklis.

Pirmklasnieki ne tikai klausījās pasaku, bet arī sekoja cālēna piedzīvojumiem, skatoties šīs grāmatas ilustrācijas. Nodarbības noslēgumā skolēniem vajadzēja iedomāties, kāda varētu izskatīties pati pirmā ola pasaulē. Protams, tā bija balta, nu tad pirmklasniekiem to vajadzēja izkrāsot.

Paldies Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekārei Aigai SOLDATJONOKAI par interesanto nodarbību, kuras laikā tika veicināta bērnu interese par literatūru un ilustrāciju, kā arī skolēni tika rosināti darboties radoši!

Fotogalerija