PII “Rūķītis” Zinību diena!

Mēs esam draugi,

Turamies kopā;

Mūs pazīsiet-

Ar pīlādžiem rokās.

(R. Kaupers)

Vasaras brīvdienas ir pagājušas, kļavu lapas sāk sārtoties un ir sācies jauns darba cēliens. Saulains un silts pienāca 1.septembra rīts Naujenes PII “Rūķītis”. Kādam viss vēl bija svešs un nezināms, kāds bērnudārza grupā atgriezās un steidza satikt savus draugus, skolotājas un dalīties vasaras piedzīvojumos.

Visu pirmsskolas grupiņu bērni un iestādes darbinieki pulcējās pagalmā uz svinīgo brīdi. Svētku sākumā iestādes vadītāja ar sirsnīgiem vārdiem apsveica bērnus, darbiniekus un novēlēja, lai katra diena būtu atklājumiem pilna. Ciemos pie bērniem bija atnācis Rūķis, lai kopā nosvinētu Zinību dienu. Visi dejoja, gāja rotaļās, dziedāja. Svētkos valdīja patīkama noskaņa, jautri skanēja bērnu smiekli! Bērni sveica savas skolotājas ar krāšņiem rudens ziediem.

Mīļie vecāki un pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” darbinieki! Lai Jums ik dienas pietiek dzīves gudrības un iespēju priecāties līdz ar bērniem un sniegt viņiem visu nepieciešamo atbalstu, sirsnību un mīlestību, lai viņi varētu pilnvērtīgi augt un attīstīties! Paldies visiem audzēkņu vecākiem, kuri savu bērnu audzināšanu un izglītošanu uzticat mums!

Lai labas domas, labi darbi rod piepildījumu Jaunajā 2021./2022. mācību gadā!