Pirmā Advente Lāču pamatskolā

Ar skanīgām Zitas Barševskas un  Anna Vansovičas balsīm, ar skaistiem Alisijas Ovčiņnikovas un Annas Vansovičas vārdiem un novēlējumiem, ar Ziemassvētku melodijām atnāca pirmās Adventes gaisma Lāču pamatskolā.

2.decembra rītā visa skolas saime pulcējās skolas foajē, lai iededzinātu pirmo Adventes sveci. 6. klases izglītojamā Alisija un 8. klases izglītojamā Anna pastāstīja par Adventes laika tradīcijām un noskaņojumu. Mūzikas skolotāja Zita Barševska un 8.klases izglītojamā Anna Vansoviča duetā izpildīja dziesmu “Meži svinīgi kluss…”. Direktora vietniece Zinaīda Šumska iededzināja pirmo Adventes sveci.

Tas bija kluss, mierīgs un sajūsmas pilns brīdis.