Pirmajā oktobrī ir Starptautiskā senioru diena

Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrā izskanēja svētku koncerts.   Tradicionāli pasākumā uzstājās senioru deju kolektīvs “Smaids” (kol. vadītājs O.Zaharņovs) un vokālais ansamblis “Rasa” ( vad. O.Pankova). Pasākumā piedalījās viesi Biķernieku pagasta vokālais ansamblis “Rjabinuška” (vad. O.Pankova), kas priecēja visus klātesošos ar savām sirsnīgajām dziesmām. Seniori organizēja ražas svētku izstādi , kurā varēja apbrīnot krāšņus ziedus, dārzeņus un augļus. Paldies senioriem par siltumu, dāsnumu un sabiedrisko aktivitāti. Pasākuma laikā tika ievēroti visi šī brīža ierobežojumi.