Populārākie jaundzimušo vārdi novadā pērnajā gadā – Sofija un Artjoms

2016.gadā Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 1084 civilstāvokļa aktu reģistri (2015. gadā – 1262). Reģistrēti 155 bērniņi (2015. gadā – 178) – 82 zēni un 73 meitenes. Šogad reģistrēti četri dvīņu pāri – Demenē, Līksnā, Naujenē un Višķos. 41 māmiņai piedzimuši pirmie bērni, 71 – otrie, 28 – trešie. Populārāko meiteņu vārdu vidū – Sofija, Sofja un Anastasija, savukārt populārākie zēnu vārdi – Artjoms, Aleksandrs, Aleksejs, Maksims un Matvejs.

No 2016. gada piedzimšanas pabalsts apmērs tika palielināts līdz EUR 100. Tas izmaksāts 137 novada ģimenēm. No 1. janvāra pabalsts tiek izmaksāts jau 150 eiro apmērā.

Reģistrētas 315 laulības (2015. gadā – 362). Arī šogad, tāpat kā pērn, pieprasītākā laulību reģistrācijas vieta ir bijusi Červonkas pils, kurā noslēgta 141 laulība. Naujenes laulību zālē šogad reģistrētas 46 laulības, Dzimtsarakstu nodaļas telpās – 90, kas ir par 16 laulībām mazāk nekā pērn. Pieaudzis laulību skaits, kas reģistrētas ārpus pašvaldības noteiktām vietām. Tādas noslēgtas 17 laulības (2015. gadā – 13). Joprojām laulāto vecums ir no 26 līdz 30 gadiem. Lai arī laulību skaits samazinās, šogad topā ir 7. 07.2017., un uz šo dienu Dzimtsarakstu nodaļa ir saņēmusi jau 14 laulību pieteikumus.

Tāpat 2016.gadā reģistrētas 614 miršanas (2015. gadā – 717). To vidū 313 vīrieši un 301 sieviete. Pārsvarā mirušo vecums starp vīriešiem ir no 61 līdz 70 gadiem, starp sievietēm – no 81 līdz 90 gadiem.

2016. gada maijā novada kultūras centrā trešo reizi tika organizēts pasākums „Savij ap mani gadus”. Pasākumā piedalījās ģimeņu pāri no visa novada, kuri pagājušajā gadā svinēja savu kāzu jubilejas. Arī šogad šo svētku tradīcija tiks paturpināta, svētki norisināsies 12. maijā. Vairāk informācijas var uzzināt pagastu pārvaldēs un novada Dzimtsarakstu nodaļā pa tālruņiem: 65476743, 65476744, 26302417.