Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2019.gadu!

Ļauj gaismas straumei sirdij tecēt cauri,

Tam brīnumam, ko Ziemassvētki nes.

No mīlestības silto vārdu auras,

Lai atkal sasilst mūsu dvēseles!

/K.Apškrūma/

 

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2019.gadu!

Lai katrā mājā un katrā sirdī Ziemassvētku laikā ienāk gaisma un siltums, lai reizē ar svētku prieku iemājo arī saticība, patiesa mīlestība citam pret citu, domu brīvība un apgaismība, jo: kurš staro gaismu citu cilvēku dzīvēs, pats nekad nepaliks tumsā.

 

Naujenes pagasta pārvalde