Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!!!

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes,
ikvienam nes debesu gaišumu.
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām
domām, darbīgām dienām un
priecīgiem atelpas brīžiem.
Lai mūsos mājo un valda godaprāts,
neatlaidīga griba saprasties,
paciest un palīdzēt
Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas garas
Un laimes mirkļi aši aizzibēs.
Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara,
Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs.
(K.Apškrūma)

Gaišus un bagātus Ziemassvētkus! Jaunajā gadā –
piepildīt iecerēto, nepazaudēt iegūto, atrast meklēto!

Naujenes pagasta pārvalde