Profesionāļa rokās

Tikai otro gadu Lāču pamatskolā par mūzikas skolotāju strādā Zita Nitiša – īsta sava darba meistare. Jaunā, nopietnā, atbildīgā pedagoģe, kura iepriecina ar savu skaisto balsi. Katru dienu no paša rīta skolas foaje piepildās ar bērnu balsīm. Ar katru nedēļu, katru mēnesi koris, ansamblis un popgrupa dzied labāk un labāk. Skolotāja parādīja bērniem latgaliešu un latviešu tautas un  modernās dziesmas skaistumu.

1.martā Rēzeknē notika vokālā mūzikas konkursa „Balsis 2019.” 2. kārta, kurā Lāču pamatskolas ansamblis Zitas Nitišas vadībā saņēma 1. pakāpi.

Mēs esam lepni par šo rezultātu un pateicīgi Zitai Nitišai par audzēkņu sagatavošanu konkursam. Mēs esam pateicīgi 1. – 5. klases meitenēm – Valerijai Razumejevai, Marijai Zaicevai, Valērijai Zaicevai, Viedai Amalijai Kokinai, Agnesei Dukovskai, Milanai Filatovai, Anastasijai Vasiļjevai, Alīnai Grustānei, Alisijai Ovčiņikovai, Alīnai Ļeonovai, Jeļizavetai Beidei un Jelizavetai Purplisai  – par pacietību, nopietnu darbu un katra rīta sadziedāšanos! Jums paveicās augt īsta profesionāļa rokās!

\Autors Jeļena Ovčiņņikova\