Projekts „Kopā būt” vieno

1 .decembrī  Lāču pamatskolas zālē uz tējas tasīti sanāca aktīvākie projekta „Kopā būt” skolēni un viņu vecāki. Tas bija projekta noslēguma pasākums. Pasākumā prezentācijas laikā bija gandarījums par  visu dalībnieku kopīgi  paveikto  darbu: izšūtās gramatzīmes, izgatavotās lelles no keramzīta, apgleznotie oļi, salmu gleznas.Taču galvenais ieguvums, kas  vienoja skolēnus un viņu vecākus , ir  kopā būšanas prieks. Skolas direktors A.Meškovskis pateicās visiem projekta dalībniekiem  par atbalstu un piedalīšanos projektā . Viņš informēja, ka projekta noslēgums būs pavasarī, kad visi tiks aicināti uz zīmju takas veidošanu. Omulīga gaisotnē tika skandētas tautasdziesmas, minētas mīklas. Noslēgumā visi vienojās kopīgā dejā un dziesmā. Aktīvākajiem projekta dalībniekiem tika pasniegtas pateicības par piedalīšanos.

Lāču pamatskolas skolotāja Ināra Parfjonova