Projektu nedēļa “Es Latvijā” Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis”

Latvijai ir liela jūra.
Liela jūra.
Latvijai ir lieli meži.
Lieli meži.
Lieli ezeri un upes.
Un kas vēl ir Latvijai?
Mazas meitenes un zēni,
Kuriem lieliem jāizaug.”
( V.Ļūdēns )

Laika posmā no 19. februāra līdz 23. februārim mūsu iestādē „Rūķītis” notika projektu nedēļa „Es Latvijā ”, kuras mērķis bija attīstīt bērnu radošās spējas, mācīšanās un sadarbības prasmes, jo projektā tika ietverta katra bērna darbība, viņa pieredze, domas un intereses.

Projektu nedēļā piedalījās bērni no 3 līdz 6 gadiem. Katra grupa izvelējas savu tēmu, kuru bērni pētīja, izrunāja, zīmēja un fantazēja par to.

  • 3- gadīgo un 4-gadīgo bilingvālās grupas bērni  nolēma pētīt tēmu „Mana māja”. Projekta nedēļas laikā bērni mācījās izprast piederību savai ģimenei (petīja grāmatas, izrunāja, veidoja kolektīvus darbus).
  • 3- gadīgo un 4- gadīgo latviešu  grupas bērni  pētīja tēmu „Es un mana ģimene”, lai nostiprinātu zināšanas par ģimenes locekļiem, viņu nodarbošanos, ģimenes mīluļiem. Bērni ar prieku spēlēja sižeta lomu rotaļas, fantazēja  par nākotnes ģimenēm, izgudroja nākotnes priekšmetus, spēlēja ēnu teātri. Visvairāk bērniem patika izgatavot nākotnes priekšmetus, aplūkot un apriest fotoizstādi.
  • 5 -gadīgo bilingvālās grupas bērni izvēlējās tēmu „Latvijā ir visskaistāka daba”. Šīs nedēļas ietvaros lielu uzmanību pievērsa Latvijas aizsargātajiem putniem un dzīvniekiem, izveidoja „Latvijas sarkano grāmatu”, iepazīstināja ar grupas izstādi „Latvija ir skaista dažādos gadalaikos”.
  • 5-6 gadīgo latviešu grupas bērni izvēlējās tēmu “Ceļojums pa Latviju”. Bērni iepazinās ar Latvijas pilsētām un pētīja Latvijas skaistākas vietas (Rundāles pili, Vecrīgu, Jūrmalas krastu un t.t.). Grupiņā notika balsošana: tika ievēlēts prezidents, kurš uzklausīja priekšlikumus, kurus viņam piedāvāja bērni un pieaugušie. Bērni sapņoja par nākotnes ceļojumiem, ar kādu transportu mēs varēsim ceļot nākotnē (līdojošais paklājs, roboti, laika kapsulas).
  • 6- gadīgo bilingvālās grupas bērni izskatīja tēmu “Kas ir mana dzimtene”. Lielu uzmanību bērni veltīja Naujenes pagasta dabai un vēsturei. Visvairāk bērnus ieinteresēja Dinaburgas pils vēsture un Livonijas ordeņa bruņinieki, izdomāja sev devīzi „Mēs – neuzvarami!”. Iepazinās ar bruņunieku ieročiem, kā arī pagatavoja tos paši.

Visas nedēļas garumā bērni papildināja savas zināšanas. Svarīgi, ka bērniem radusies izpratne, cik skaista un dažāda ir mūsu Latvija.

Bērnu radošie darbi tika apkopoti. Skolotājas  sagatavoja interesantas prezentācijas, bet bērni  ar sajūsmu paši  prezentēja savus darbus.

Skolotāja Irina Ļaha