PROJEKTU NEDĒĻA

No 10. līdz 14. februārim Naujenes pamatskolā norisinājās projektu nedēļa. Skolēni šajā laikā attīstīja prasmes un iemaņas projektu plānošanā un īstenošanā, apguva radoša un praktiska darba pieredzi, attīstīja sadarbības prasmes un prasmi strādāt komandā.

—–Tēmas katrai klašu grupai bija atšķirīgas.  5. – 9. klašu skolēni kopā ar skolotājiem konsultantiem strādāja pie uzskates materiālu un loto izveidošanas informātikas stundām, sagatavoja atgādnes latviešu valodā, pievērsās vēstures jautājumiem, apskatot latviešu ciema un kolhozu īpatnības padomju okupācijas laikā. Projektu nedēļas laikā skolēni uzzināja par ūdens nozīmi cilvēka dzīvē, par 3D iespējām un ietekmi uz cilvēku veselību, iepazinās ar fotomākslas pasauli, iemācījās strādāt dekupāžas tehnikā, pievērsās Latvijas mežu, dzīvnieku un zivju izpētes jautājumiem, Ziemas olimpisko spēļu vēsturei un norisei Sočos, kā arī salaboja skolēnu garderobes. Pamatskolas skolēni savus projektus prezentēja un aizstāvēja 19.februārī.

26. februārī sākumskolas skolēni iepazīstināja ar savu darbu projektu nedēļā. 1. klases skolēni projektus nedēļas laikā cītīgi gatavojās Ābeces svētkiem. 2. klases skolēni praktiski apguva prasmi pagatavot interesantas lietas no PET pudelēm, konfekšu kārbām, burciņām un sērkociņu kārbiņām. Savukārt 3. klases skolēni strādāja pie tēmas „Mēs – paši par sevi”, bet 4.klases skolēni projektu nedēļas laikā pabeidza darbu pie pētījuma „Augi, to augšana dažādā augsnes materiālā.”

Projektu nedēļa un skolēnu ieguldītais darbs deva daudz. Daudziem tā būs ne tikai kā nedēļa, kur viņi uzzināja daudz jauna, bet arī laiks, kur, čakli strādājot plecu pie pleca, nonāca pie secinājuma, ka darbs visus apvieno un dod labu rezultātu.