Raibu raibais dzejas mēnesis Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis”

Septembris ir brīnišķīgs laiks: vēl var noķert siltos saules starus pēdējās atvasaras dienās un var jau sākt lasīt krāsainās kļavu lapas un brūnos kastaņus un …. klāt ir ikgadējās Dzejas dienas, kas tiek svinētas kopš Raiņa simtgades svinībām 1965. gadā.

Dzeja var būt daudzveidīga, tā var izpausties mūzikā, mākslas darbu izstādēs, sarunās ar dzejniekiem – gūstot iedvesmu dzejas lasīšanai un rakstīšanai.

20.septembrī Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” zālē notika Dzejas dienu pasākums, kurš bija veltīts Latvijas valsts simtgadei. Bērni  tika rosināti iemācīties no galvas vai deklamēt kādu no Jāņa Raiņa vai Aspazijas dzejoļiem, lai varētu piedalīties Dzejas dienās. Šī pasākuma ietvaros bērni gan dziļāk iepazina dzejas pasauli, gan mācījās publiski uzstāties un uzmanīgi klausīties.Pasākuma noslēgumā bērni skatījās uz lielā ekrāna animācijas filmiņu „Sēž uz ceļa pasaciņa”.

26.septembrī bērni no grupas „Zivtiņas” un „Mārītes”ciemojās Raiņa mājā Berķenelē. Rotaļu veidā ekskursijas vadītāja pastāstīja, ka Raiņa bērnības notikumi ietekmēja viņa turpmāko likteni. Raiņa mājā bērni uzzināja par Raiņa ģimeni, apskatīja senas fotogrāfijas un sadzīves priekšmetus. Prieks, ka ekskursijas beigās bērni varēja pareizi atbildēt uz jautājumiem par Raiņa biogrāfiju un par to saņēmt atklātni, katrs savu

Ekskursijas beigās bērniem atļāva iezvanīt lielo zvanu un šī skaņa līdz pat šim laikam atsauc patīkamas atmiņas. Liels paldies ekskursijas vadītājai par ļoti interesantu  un pamācošu ekskursiju!

 

Oksana Tjušina