Rokraksta diena Naujenes pamatskolā

Laikā, kad valda plašas tehnoloģiju izmantošanas iespējas, ir samazinājies ne tikai ar roku rakstīto tekstu daudzums, bet arī kvalitāte.  Daudzi skolēni uzskata, ka glīti un gramatiski pareizi ir jāraksta tikai latviešu valodas stundās, pārējos mācību priekšmetos tas neesot nepieciešams. Skolotājiem un vecākiem nākas krietni papūlēties, lai iemācītu jaunajai, pie tehnoloģijām tik pieradušajai paaudzei glīti rakstīt.

Svarīgi ir atcerēties, ka rakstīt ar roku nozīmē domāt – bērni ne tikai daudz ātrāk iemācās lasīt, ja ir iemācījušies vispirms rakstīt ar roku, bet ir arī spējīgāki radīt idejas un atminēties informāciju. Svarīgi ir ne tikai – KO rakstām, bet arī – KĀ rakstām, tāpēc Naujenes pamatskolā tika rīkota rokraksta diena “Tavi glīti raksti”. Šīs dienas ietvaros notika glītrakstīšanas konkurss “Raksti glīti, pareizi un veikli”, kurā pamatskolas klašu skolēniem tika dota iespēja apliecināt un pārbaudīt savas prasmes un iemaņas rakstīt atbilstoši pieņemtajām rakstu kultūras normām, kā arī ievērojot pareizrakstības normas. Konkursa mērķis – motivēt skolēnus uzlabot rokrakstu kultūru.

Mūsdienās glītrakstīšana netiek īpaši akcentēta, tāpēc konkurss pievērš uzmanību rokrakstu izkopšanai un darba kultūrai. Turklāt rakstīšana ir saziņas kultūra, glītā rakstīšana nomierina, attīsta pašdisciplīnu un veido skaistāku pasauli.

Konkursā piedalījās 50 skolēni no 5. – 9. klasēm. Katras klases skolēniem glīti un precīzi bija jānoraksta teikas fragments. Mūsu audzēkņiem bija iespēja parādīt savas zināšanas gan burtu pareizrakstībā, gan drukāta teksta pārrakstīšanā rokrakstā. Skolēnu veikumu vērtēja neatkarīgā žūrija, kuras sastāvā bija gan pieaugušie, gan sākumskolas skolēni. Turklāt vērtētāji nezināja, kā darbus izvērtē, jo visi darbi tika numurēti.

Apkopojot glītrakstīšanas konkursa “Raksti glīti, pareizi un veikli” rezultātus, tika noteikti uzvarētāji: 1. vieta – Ksenijai PANOVSKAI (5.kl.), 2. vieta – Anastasijai  KUZŅECOVAI (7.kl.), 3. vieta – Innai IVANOVAI (6.kl.); 4. vieta – Anželikai SIŅKEVIČAI (5.kl.), Santai BULEI (7.kl.) un Arinai JEROŠONOKAI (9.kl.).

Konkursa uzvarētājiem skolas direktors Pāvels BROVKINS pasniedza diplomus un piemiņas balvas. Liels paldies skolotājai Inesei LOCIKAI par atsaucību un ieguldīto darbu, organizējot konkursu! Glītrakstīšana veido skaistāku pasauli!

Fotogalerija