Rudens ienāk Lāču pamatskolā

Rudentiņ, bagāts vīrs,
Daudz tu mums dāvināji:
Pilnas klētis labībiņas,
Pilnas ķešas sudrabiņa

Rudens koši iedzīvina skolas telpas – rotājumos gozējas košas lapas un kastaņi, skolēni ar vecāku atbalstu veido brīnišķīgas Miķeļdienas kompozīcijas.  Rudens ir ļoti bagāts ar dārzeņu, augļu un citu dabas velšu ražu. Daba rudenī ir  brīnumskaista.  Rudenī visiem ir daudz darba – ražas novākšanā un tās saglabāšanā. Rudens… Krīt lapas un rudenīgos vējos nolauzti zari… Līdz pirmajam sniegam visam jābūt kārtībā!

Mūsu skolas saime aktīvi piedalījās Miķeļdienas izstādē “Rudentiņš bagāts vīrs”. Savus darbiņus izstādei bija sagatavojuši gan paši mazākie skolas audzēkņi no pirmsskolas grupas “Lāčuks”, gan  1. – 5. klases skolēni. Mikeļdienas izstādē bija apskatāmi 36 darbi.  Visi skolēni arī aktīvi iesaistījās izstādes organizēšanā un darbu vērtēšanā.  Visi skolēnu darbi, kuri bija apskatāmi izstādē tika apbalvoti ar pateicībām un diplomiem. Dažiem  darbiem bija piešķirtas nominācijas ”Ezītis”, “Mākslīgais ezītis”, “Titāniks”, “Vāveres groziņš”, “Rudens velšu pušķis”, “Mednieku mājiņa” “Kastaņu pasaule”. Šie septiņi darbiņi bijā ļoti neparasti un izpelnījās visu izstādes apmeklētāju atzinību.

Pateicāmies visiem mūsu skolas skolēniem un viņu vecākiem par atbalstu un piedalīšanos Miķeļdienas izstādē!

Autors: Lāču pamatskolas  Skolas Padomes priekšsēdētāja Ludmila Jermaka