Sabiedriskā apspriešana

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 9.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Naujenes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par koka-bērza pretī dzīvojamai mājai Stacijas iela 6, Naujene, Naujenes pag., Daugavpils nov. ciršanu. —–Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 1.08.2016 līdz 22.08.2016.

Lūgums Naujenes ciema iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par bērza ciršanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski vai ierodoties personīgi Naujenes pagasta pārvaldē Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pag., Daugavpils nov. Neskaidrības gadījumā zvanīt telefoniski pa tālruni 65476843 (kontaktpersona R.Užulis).

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.