Sadzīves pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Naujenes pagastā

Naujenes pagastā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrā tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekts “Sadzīves pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Naujenes pagastā” (projekta Nr. 11-03-LL24-L413101-000008).
Projekta mērķis – uzlabot Naujenes pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitāti, pilnveidojot pirts, veselības profilakses un veļas mājas sadzīves pakalpojumu kvalitāti.
Projekta rezultātā būs renovētas esošās pirts telpas, iegādāti trenažieri un veļas mašīna, pašvaldības iedzīvotāju sadzīves pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.
Projekta izmaksas 90% apmērā līdzfinansē Eiropas Savienība.

Kraujas ciemā līdz 2009.gada 30.jūnijam turpināsies Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstītā projekta „Naujenes pagasta Kraujas ciema autoceļa „Kraujas ciems”, Pļavas ielas, Ziedu ielas un Parka ielas rekonstrukcija” īstenošanas darbi.
Projekta finansējums Ls 119 442, tai skaitā: ELFLA finansējums Ls 89 581 (75%) un Naujenes pagasta padomes līdzfinansējums Ls 29 861 (25%).