SAKOPTĀKĀ DAUGAVPILS NOVADA SKOLA

Augusta sākumā novadā tika izsludināts konkurss „Mana dzīves Daugavpils novadā”. Tas tika rīkots ar mērķi veicināt novada iedzīvotāju un teritoriju īpašnieku ieinteresētību sev piederošo īpašumu sakopšanā, rosināt iedzīvotāju aktivitāti kultūrvides veidošanā, kā apzināt, godināt un popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus. —–
Konkursā piedalījās arī Naujenes pamatskola. Konkursa vērtēšanas komisija izvērtēja katru konkursam pieteikto saimniecību/iestādi, gala rezultātā nosakot uzvarētājus nominācijās un speciālbalvu saņēmējus.
25.oktobrī Daugavpils novada Kultūras centrā notika Daugavpils novada konkursa „Mana dzīves vide Daugavpils novadā” nominantu un speciālbalvu ieguvēju apbalvošanas pasākums, kā arī tika pasniegtas balvas „Uzņēmējs 2013”.
Nominācijā „Sakoptākā skola” konkursa augstāko novērtējumu saņēma Naujenes pamatskola.