Sākumskolas nedēļa Naujenes pamatskolā

Katru gadu pavasarī Naujenes pamatskolā notiek sākumskolas nedēļa, kuras laikā aktīvi darbojās mazi skolas skolēni. Nedēļas mērķis – attīstīt skolēnu radošo un izziņas aktivitāti. Šogad sākumskolas nedēļa notika no 18.  līdz 22.  aprīlim. —–Katra diena tika kādam interesantam pasākumam, kas palīdzēja atklāt citādo matemātiku, latviešu valodu, dabaszinības un drošības aktivitātes.

Pirmdien, 18. aprīlī, gan sākumskolas, gan pamatskolas skolēni varēja iepazīties ar 4. klases izveidoto plakātu „Iegaumē! Atceries! Ievēro!”. Tas mums visiem atgādināja uzvedības noteikumus, atrodoties ne tikai mežā, bet arī ejot atpūsties dabā.  

Otrdien, 19. aprīlī, skolas bibliotēkā bija aplūkojama grāmatu izstāde “Burvīgā meža un dārza pasaule”.

20. aprīlis Naujenes pamatskolas skolēniem paliks atmiņā ar neparasto sākumskolas skolēnu klases stundu ”Mazs cinītis gāž lielu vezumu”, kuras laikā mazie skolas skolēni parādīja lielajiem visu to, ko viņi ir apguvuši mācību priekšmetos. 1. klases skolēni parādīja citādo matemātiku. Skolēni skaitļoja, mērīja, grieza, līmēja – rādīja, ka matemātiku var apgūt netradicionāliem, kā arī pārliecinājās, ka šis ikdienā sarežģītais priekšmets ir saistošs un tik interesants.

2. klases skolēni visiem parādīja, kas var notikt, ja neievēro drošību uz ceļa, ja aiztiek pārrautus elektrības vadus, iet peldēties bez pieaugušajiem, kāpj spēlēties vecās vai neuzceltās ēkās, aizmirst, ka tumšā laikā jābūt atstarotājam.

3. klases skolēni parādīja savas zināšanas latviešu valodā. Viņi iestudēja V.Sutejeva pasaku “Zm sēnītes”, skandēja dzejoļus latviešu valodā un skanīgi izdziedāja skaistās latviešu dziesmas. Kopā ar skolotāju Aivu visi mēģināja izgriezt apli, kurā varētu ielīst jebkurš cilvēks.

Savukārt 4. klases skolēni demonstrēja interesantus dabaszinību eksperimentus, pētījumus un modeļus, ar kuru palīdzību izskaidrot nozīmīgus procesus dabā un cilvēku dzīvē.

21. aprīlis visiem sākumskolas skolēniem paliks atmiņā ar to, ka dabaszinību skolotāja I.Bleidele vadīja radošo darbnīcu “Eksperimenti”. Tās laikā skolēni uzzināja daudz interesanta par gaisu, gāzēm, ūdeni.

Pēdējā sākumskolas nedēļā visi devāmies mācību ekskursijā, kuras laikā apmeklējām Daugavpils Universitāti, Daugavpils Novadpētniecības muzeju un Ugunsdzēsēju depo.

Paldies skolotājām Valijai, Aitai, Aivai un Ingrīdai par izzinošajiem un saistošajiem pasākumiem, bet skolēniem – par aktīvu piedalīšanos sākumskolas nedēļā!