Saulainais Naujenes pamatskolas 4. klases izlaidums

Maija beigas, zaļi bērzi šalc,

Ķiršu ziedos ceļš ir kļuvis balts.

Mājot sveikas sākumskolai

Aiziet  ceturtie pretī vasarai.

Maijs ir pats skaistākais pavasara mēnesis, jo kastaņas ver savas ziedu, smaržo ceriņi un dzeguze kūko katram savu laimi. Maijs ir mēnesis, kad noslēdzas garais mācību gads – citam, lai rudenī atkal satiktos, taču daudziem skolēniem tas ir jaunu meklējumu, neziņas un apjukuma laiks. Tāds tas ir 4. klases skolēniem, jo 4. klases s noslēgums ir jau nopietns solis uz nākošo pakāpi, kad būs jauna klase, jauna klases audzinātāja un skolotāji, jauni mācību priekšmeti, jaunas gudrības un jauni pienākumi.

30.maijā, atvadoties no sākumskolas, 4. klases skolēni uzstājās izlaiduma koncertā. Savu izlaidumu viņi svinēja kopā ar radiniekiem, skolotājiem un draugiem. Sākumskolas absolventi sagatavoja skaistu un interesantu izlaiduma koncertu, kura laikā rādīja visu, ko iemācījušies četru gadu laikā. Viņi ne tikai dziedāja un skaitīja dzejoļus, bet arī spēlēja teātri, parādot lugu “Zem sēnītes”, “Zaķīšu mājiņa”, “Pauks un Šmauks”, kā arī priecēja klātesošos ar iestudētu ludziņu angļu valodā “Henny – Penny”. Tā tiešām ir teatrāla klase, jo visiem ļoti patīk spēlēt teātri. Spēlēja gan 3., gan 4. klasē un cer, ka arī nākotnē šo prasmi izmantos pamatskolā.

Savus ciemiņus 4.kl. skolēni iepriecināja ar deju remixu, bet folkloras kopas “Rūžeņa” meitenes – Meldra, Oļesja un Inna – kopā ar saviem folkloras draugiem un vadītāju Ingu ZEILI pieskandināja zāli ar dziesmu “Cauri goju cauri Ciršiem”.

Katrs 4.klases skolēns parādīja kādu savu prasmi, bet, kā atzīst paši ceturtie, pati aktīvākā un enerģiskākā viņu klasē ir Meldra Kokina. Viņa ir piedalījusies vizuālās mākslas konkursos, dziesmu konkursos, aizstāvējusi skolas godu novadā, ieguvusi gan 3., gan 4. klasē 3. vietas novadā. Meldra arī mācās Naujenes Mūzikas un mākslas skolā. Var tikai apbrīnot viņas prasmi visu apvienot un izdarīt uz teicami! Izlaiduma koncertā Meldra nospēlēja Kloda Debisī skaņdarbu ”Mazais nēģerēns”.

Ceturtie gan atzinās, ka visus šo 4 gadu laikā nav iztikuši arī bez blēņām un nedarbiem, tie pastāvīgi viņiem sekojuši un izaicinājuši. Par sevi pasmaidīja, parādot dažādas ainiņas no skolas dzīves.

Mazos absolventus šajā saulainajā dienā sveica un piemiņas dāvanas pasniedza skolas direktors Pāvels BROVKINS. Viņš 4. klases skolēniem un klases audzinātājai Aivai LINDEI pasniedza arī apliecinājumu par to, ka 4.klasei sākumskolas posmā piešķirts tituls “Labākā klase 2016./2017.m.g.”. Audzēkņi tika apbalvoti arī ar dāvanu karti boulinga apmeklējumam.

Skolēni ar ziediem sveica un izteica pateicību saviem vecākiem, vecvecākiem un skolotājiem.

Sveikt 4. klasi ar dāvanām, ziediem, apsveikumiem, dziesmām un dzejoļiem, laba vēlējumiem bija ieradušies arī pārējie sākumskolas skolēni.

Pēc svinīgā pasākuma bērni kopā ar vecākiem pie svētku galda kavējās atmiņās un notikumos 4 gadu garumā. Vēlam mūsu bērniem jauku atpūtu vasarā. Pacietību, izturību un labas sekmes mācībās turpmākajos skolas gados! Lai arī turpmākie skolas gadi viņiem ir skanīgi, aktīvi, raiti, atraktīvi un augstiem sasniegumiem bagāti!