Saulgriežu maldugunis Juzefovas parkā

Maģiskajā 18. jūnija naktī Juzefovas parks pārvērtās un maldugunis vilināja apmeklētājus sajust un izbaudīt īstu Saulgriežu maģiju… Tā bija nakts kurā gaišie un tumšie spēki apvienojās un apmeklētāji varēja piedzīvot košu emociju spektru.

Paldies sakām Augšdaugavas novada kultūras centra “Vārpa” kolektīvam, deju kolektīva “Dveina” dejotājiem, Špoģu Mūzikas un mākslas skolai un Valdim Grebežam, Naujenes Novadpētniecības muzeja kolektīvam un visiem, kuri piedzīvoja maģisko nakti Juzefovas parkā kopā ar mums.

FOTOGALERIJA

Naujenes kultūras centrs,

Muzeja iela 6, Lociki

Tālrunis uzziņām 654 74268

www.facebook.com/NAUJENESKC