Skaļās lasīšanas sacensības Naujenes pamatskolā

Lai piesaistītu cilvēkus lasīšanai, 2017. gadā Latvijas Nacionālā bibliotēka uzsāka jaunu lasīšanas kampaņu – Skaļās lasīšanas sacensību. 5. un 6. klašu skolēni visā valstī piedalījās aizraujošā konkursā savās skolās un bibliotēkās. Sacensību metodiku aizgūta no Holandes, kur šāda veida sacensība notiek jau vairāk nekā 20 gadus, iesaistot ap miljons bērnu.

Bibliotēku organizētajā Skaļās lasīšanas pasākumā valstī piedalījās 11 – 12 gadus veci bērni. Mūsu novadā šādas sacensības pagaidām vēl nenotika, tāpēc mēs skolā nolēmām, bet kāpēc gan to neizmēģināt mūsu skolas 5. – 8. klašu skolēniem? Nolēmām, ka viņi to var. Konkursa mērķis – pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, kā arī saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

Naujenes pamatskolas Skaļās lasīšanas sacensības notika divos posmos. Martā notika  pirmais posms, kurš norisinājās  divās klašu grupās: 5. – 6. klase, 7. – 8. klase. Katrs dalībnieks skolas bibliotēkā savu skaļās lasīšanas prasmi parādīja īpašā krēslā auditorijas un žūrijas priekšā, skaļi lasot izvēlētās grāmatas fragmentu. Jāatzīmē, ka pirms lasīšanas katrs konkursa dalībnieks iepazīstināja ar sevi un sevis izvēlēto lasāmvielu. Tādējādi tika noskaidroti 8 uzvarētāji, kuri sāka gatavoties sacensību otrajam posmam – konkursa finālam, kad arī tiks noskaidrots Skaļās lasīšanas sacensību čempions.

Konkursa finālam gatavojās: Inna Ivanova (5.kl.); Oļesja Fedjaša (5.kl.), Santa Bule (6.kl.), Andrejs Lipiņš (8.kl.), Jekaterina Filatova (8.kl.), Samanta Tukiša (8.kl.), Estere Svoka (8.kl.). Gatavojoties finālam, konkursanti izvēlējās jaunu lasāmvielu, sagatavoja arī nelielu prezentāciju par izvēlēto grāmatu, tās fragmentiem, kā arī pārdomāja savu skatuves tēlu un pasniegšanas veidu.

Skaļās lasīšanas konkursam piemērotu lasāmvielu dalībnieki varēja atrast gan “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu kolekcijā, gan izvēloties sen aizmirstas, labas grāmatas vai arī tikko iznākušus darbus. Izvēlēties piemērotu lasāmvielu palīdzēja skolas bibliotekāre Valija Kavinska un latviešu valodas skolotāja Inese Locika, kura koordinēja arī visu gatavošanās procesu.

Skaļās lasīšanas fināls notika 9.maijā, kad visi 5.- 9.klašu skolēni sanāca aktu zāle, lai ne tikai vērotu konkursa dalībnieku uzstāšanos, bet arī noskaidrotu skatītāju Simpātiju balvas ieguvēju. Skolēnu uzstāšanos vērtēja visi zālē klātesošie skolotāji, kuri savu vērtējumu atzīmēja vērtēšanas lapās. Galvenais vērtēšanas kritērijs bija – lai būtu patiess prieks klausīties.

Skaļās lasīšanas pasākuma laikā skolēni dzirdēja daudz brīnišķīgu fragmentu no zināmām un arī mazāk zināmām grāmatām.

Kamēr žūrija apkopoja rezultātus, mūsu audzēkņus uzrunāja Naujenes Tautas bibliotēkas bibliotekāre Aigai Soldatjonoka. Viņa iepazīstināja ar bibliotēkas jaunākajām grāmatām. Lielākā daļa grāmatu ir no lasīšanas veicināšanas programmas ”Bērnu žūrija”. Bibliotekāre aicināja skolēnus vasarā aktīvi apmeklēt  bibliotēku un izvēlēties sev tīkamāko lasāmvielu.

Pasākuma noslēgumā vārds tika dots skolas direktoram Pāvelam Brovkinam, kurš paziņoja Skaļās lasīšanas sacensību rezultātus. Savā uzrunā viņš uzsvēra, ka augstu lasīšanas prasmi parādīja visi 7 sacensības dalībnieki, kuri meistariski nolasīja izvēlēto grāmatu fragmentus. Un tomēr – par skolas Skaļās lasīšanas sacensību ČEMPIONI kļuva 5. klases skolniece Inna IVANOVA, kas lasīšanai bija izvēlējusies fragmentu no Ē. Kestnera grāmatas “Divas Lotiņas”, 2. vietā ierindojās 6. klases skolniece Santa BULE, viņa lasīja fragmentu no J.Poruka stāsta. 3.vietu ieguva 8. klases skolnieks Andrejs LIPIŅŠ, kurš lasīja fragmentu no kinostāsta “Karību jūras pirāti”. Turklāt Andrejs ieguva arī klausītāju Simpātiju balvu. Balvas un Pateicības saņēma visi Skaļās lasīšanas sacensības fināla dalībnieki.

Lasīšanas sacensības bija jauna, interesanta pieredze, un patīkami, ka skolēni izteica vēlmi rīkot šādu aktivitāti arī nākošajā mācību gadā! Paldies latviešu valodas skolotājai Inesei LOCIKAI un dalībniekiem par pasākuma organizēšanu! Lasīšanas sacensības bija jauna, interesanta pieredze, un patīkami, ka skolēni izteica vēlmi rīkot šādu aktivitāti arī nākošajā mācību gadā! Paldies latviešu valodas skolotājai Inesei LOCIKAI un dalībniekiem par pasākuma organizēšanu!

Fotogalerija