Skolas darbinieki

Administrācija un skolotāji
Andris Meškovskis -skolas direktors:
Zinaīda Šumska – direktora vietniece izglītības jomāJeļena Ovčiņņikova– direktora vietniece audzināšanas jomā
Nadežda Ponleitnere krievu valodas un literatūras, mājturības (meitenēm) skolotāja
Anna Kondrašenkova vēstures skolotāja, informātikas skolotāja
Raivis Kokins sporta  skolotājs, mājturības (zēniem) skolotājs
Nataļja Laitāne ķīmijas, bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja
Gaļina Naumuškina sākumskolas skolotājas
Elvīra Osipova matemātikas un fizikas skolotāja
Ināra Parfjonova latviešu valodas un literatūras skolotāja
Valentīna Zaiceva angļu valodas skolotāja
Gaļina Vagele sākumskolas skolotāja
Zita Nitiša mūzikas skolotāja
Skaidrīte Kardele bibliotekāre, latviešu valodas skolotāja
Iveta Meškovska interešu izglītības skolotāja
Anna Koroļkova vizuālās mākslas skolotāja
Olga Nitiša pirmsskolas izglītības skolotāja
Jekaterina Jemeļjanova pirmsskolas izglītības skolotāja
Ilze Apīne logopēde
Tehniskie darbinieki

Irina Dergačova saimniecības pārzine
Karīna Kokina lietvede
Valentīna Zaiceva lietvede
Ludmila Borovika apkopēja
Valentīna Mikulova apkopēja
Inga Grustāne apkopēja
Lutsiya Bukey apkopēja
Ivan Tereshchenkov sētnieks
Antons Nitišs remontstrādnieks
Viktorija Podošvina virtuves strādniece,  apkopēja
Diāna Antonova pavāre
Diāna Čirkina virtuves strādniece
Marīna Piļušina skolas māsa
Olga Zaiceva apkopēja, dežurante sporta zālē