Skolas darbinieki

Administrācija un skolotāji
Andris Meškovskis –skolas direktors
Zinaīda Šumska –  direktora vietniece izglītības jomā
Jeļena Ovčiņņikova – direktora vietniece audzināšanas jomā
 

Anna Kondrašenkova vēstures skolotāja
Karīna Kokina sporta  skolotāja
Nataļja Laitāne ķīmijas, bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja
Gaļina Naumuškina sākumskolas skolotāja
Lolita Proma sākumskolas skolotāja
Elvīra Osipova matemātikas un fizikas skolotāja
Ināra Parfjonova latviešu valodas un literatūras skolotāja
Valentīna Zaiceva angļu valodas skolotāja
Anna Karpečenkova krievu valodas un literatūras skolotāja
Jūlija Semjonova sākumskolas skolotāja
Anastasija Lukašenoka mūzikas skolotāja
Artūrs Antiņš mājturības un tehnoloģiju skolotājs (zēniem)
Skaidrīte Kardele bibliotekāre, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Iveta Meškovska interešu izglītības skolotāja
Anna Koroļkova vizuālās mākslas skolotāja, informātikas skolotāja, mājturības un tehnoloģiju skolotāja (meitenēm)  
Violeta Lapinska pirmsskolas izglītības skolotāja
Jekaterina Jemeļjanova pirmsskolas izglītības skolotāja
Ilze Mačuļska logopēde

 

Tehniskie darbinieki

Ilga Miglāne Saimniecības pārzine
Valentīna Zaiceva lietvede
Skaidrīte Kardele lietvede
Ludmila Borovika apkopēja
Valentīna Mikulova apkopēja
Olga Zaiceva apkopēja, dežurante
Inga Grustāne apkopēja
Lutsiya Bukey apkopēja
Ivans Tereshchenkov sētnieks
Antons Nitišs remontstrādnieks
Viktorija Podošvina virtuves strādniece,  apkopēja
Diāna Antonova pavāre
Diāna Čirkina virtuves strādniece
Marīna Piļušina skolas māsa
Dace Sebeļeva pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs